390-392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (028) 392 395 05 *B́nh Dương (0650)827927 *Đồng Nai (061)942466
REMOTE ĐIỀU KHIỂN

Guardsman GS-R01


Guardsman GS-R01
  • Các nút điều khiển : Mở chế độ báo động, Tắt chế độ báo động, Mở chế độ báo động HOME và Kích c̣i báo động.
  • Kết nối không dây, tần số 433MHz.
  • Dùng pin 23A / 12V.
  • Antenna có thể kéo dài.
  • Kích thước : 38*58mm. 
Tài liệu
Chi tiết
 

Guardsman GS-R03


Guardsman GS-R03
  • Các nút điều khiển : Mở chế độ báo động, Tắt chế độ báo động, Mở chế độ báo động HOME và Kích c̣i báo động.
  • Kết nối không dây, tần số 433MHz.
  • Dùng pin CR2032 / 3V.
  • Antenna ch́m.
  • Kích thước : 32*56mm. 
Tài liệu
Chi tiết