390-392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (028) 392 395 05 *Bnh Dương (0650)827927 *Đồng Nai (061)942466
Đầu ghi IP HD H.265+

J-TECH HD6208 ( H.265+ )


J-TECH HD6208 ( H.265+ )
 • Chuẩn nn mới H.265 gip tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu v truyền video qua internet nhanh hơn.
 • Kết nối 8 camera IP 2-5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD6216 ( H.265+ )


J-TECH HD6216 ( H.265+ )
 • Chuẩn nn mới H.265 gip tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu v truyền video qua internet nhanh hơn.
 • Kết nối 16 camera IP 2-5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD5032 (H.265+ / 4K )


J-TECH HD5032 (H.265+ / 4K )
 • Chuẩn nn mới H.265+ gip tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu v truyền video qua internet nhanh hơn.
 • Pht video 4K.
 • Kết nối 32 camera IP 2MP / 25 IP 5MP / 8 IP 8MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD6164 (H.265+ / 4K / 8Sata)


J-TECH HD6164 (H.265+ / 4K / 8Sata)
 • Chuẩn nn mới H.265+ gip tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu v truyền video qua internet nhanh hơn.
 • Pht video 4K.
 • Kết nối 64 camera IP 2MP / 36 IP 4MP / 24 IP 5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết