Hướng dẫn bật chức năng nhận diện khuôn mặt camera J-Tech

Hướng dẫn bật chức năng nhận diện khuôn mặt camera J-Tech (Face ID).

Face ID sẽ giúp tìm kiếm video theo khuôn mặt. Khi vào lệnh tìm kiếm video đã lưu (play back) thì sẽ có danh sách khuôn mặt của những Người có trong video đã lưu. Khi chọn Người Dùng chọn khuôn mặt cần tìm, đầu ghi J-Tech sẽ phát những video có khuôn mặt tương ứng.

Kết nối với chúng tôi
  • Twitter
  • Youtube
  • Messenger

Đăng ký bản tin

Nhận thông tin khuyến mãi hấp dẫn!